Optymalizacja sieci i oszczędność energii

Unikalny system automatyzacji sieci dystrybucyjnej Tait GridLink oparty na komunikacji radiowej DMR umożliwia proaktywne rozwiązywanie problemów w sieci zanim zaczną mieć poważne konsekwencje. Odejście od serwisu reaktywnego na rzecz proaktywnej konserwacji pozwala zaoszczędzić czas i przyczynia się do optymalnej eksploatacji sieci.

Dobra widoczność sytuacji w sieci oznacza również możliwość szybkiego wykrywania miejsc, w których marnowana jest energia. Wiele z wykrytych problemów można wyeliminować zdalnie, rekonfigurując łączniki w celu zrównoważenia obciążenia, optymalizując wskaźnik Volt/VAR lub bardziej selektywnie zarządzając liniami zasilającymi, zasobami i kadrami. Usprawnione zarządzanie siecią dystrybucyjną sprzyja przewidywalnej eksploatacji zasobów i pomaga uniknąć przedwczesnych awarii i wymian.

Osobną kwestią jest odbiór energii i nieustannie zmieniająca się kompozycja źródeł odnawialnych, które charakteryzują się wysoką nieprzewidywalnością. Jeśli zarządzanie siecią dystrybucyjną było w przeszłości trudne, to wkrótce stanie się niemożliwe bez lepszej widoczności i zdolności sterowania. Rozwiązanie GridLink umożliwia właściwe kierowanie energii ze źródeł odnawialnych lub odcinanie tych źródeł, gdy powodują destabilizację systemu. Jeśli tylko takie źródła energii znajdują się w zasięgu sieci DMR Tier III, rozwiązanie GridLink może pomóc w ich ekonomicznym integrowaniu, monitorowaniu i ochronie sieci przed spowodowanymi przez nie zakłóceniami.

W przyszłości operatorzy będą musieli dostosowywać działanie swoich sieci dystrybucyjnych do jeszcze bardziej zmiennych i dynamicznych źródeł. Trzeba bowiem mieć świadomość, że pojazd elektryczny może nie tylko ładować się z sieci, lecz także dostarczać do niej energię. I że akumulatory takich pojazdów pewnego dnia mogą stać się źródłami zasilania dla urządzeń przemysłowych i domowych.

Do właściwego zrównoważenia obciążeń z dostawami energii ze źródeł rozproszonych niezbędna będzie niezawodna komunikacja długodystansowa, która zapewni ciągłą widoczność sieci dystrybucyjnej i umożliwi operatorom swobodne sterowanie nią. Zrównoważony system energetyczny będzie działał optymalnie, bez skoków obciążenia, co przełoży się na niższe koszty i większą niezawodność dostaw energii dla przyszłych pokoleń.

Możesz obliczyć korzyści z optymalizacji napięcia z wykorzystaniem rozwiązania Tait GridLink za pomocą naszego oryginalnego kalkulatora korzyści z oszczędnościowego zaniżania napięcia (CVR).

Schemat rozwiązania

DMR/Użyteczności

DMR/Użyteczności

Na tym interaktywnym schemacie sprawdzisz, jak mógłby wyglądać Twój system łączności do zastosowań krytycznych (W jęz. angielskim)