Większa niezawodność i odporność sieci dystrybucyjnej

Zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności dostaw energii jest niezmiennie poważnym wyzwaniem dla operatorów sieci dystrybucyjnych. Już sama rozległość sieci i zróżnicowanie terenów, na których są one zbudowane, wystawia na poważną próbę ich odporność i niezawodność. Dlatego tak ważne jest zapewnienie jak najlepszej widoczności sieci i uzyskanie nad nią skutecznej kontroli.

Na całym świecie operatorzy sieci dystrybucyjnych stosują różne techniki komunikacji, by połączyć elementy infrastruktury liniowej i podstacje z systemami nadzoru i akwizycji danych (SCADA — Supervisory Control and Data Acquisition). Jednak wciąż duże części sieci pozostają niewidoczne dla operatorów i nie są monitorowane lub zarządzane, ponieważ bardzo trudno jest podłączyć je do centralnego systemu.

Organizacja transmisji danych dla systemu automatyzacji w obszarach o niskiej gęstości transformatorów słupowych i naziemnych, reklozerów i baterii kondensatorów napotyka na poważne trudności ekonomiczne. Światłowody są z reguły rozwiązaniem nieopłacalnym w takich zastosowaniach. Na terenach wiejskich niska niezawodność i ograniczony zasięg sieci komórkowej wyklucza zastosowanie jej do newralgicznej komunikacji SCADA.

Jednak obecnie możliwe jest proste scentralizowanie monitorowania zasobów sieci dystrybucyjnej i sterowania nimi przy wykorzystaniu ekonomicznych systemów radiowych, które zapewniają łączność między transformatorami i reklozerami a centralnym systemem SCADA.

Rozwiązanie Tait GridLink działa w oparciu o rozległą trunkingową sieć łączności radiowej, pozwalając na zbudowanie ekonomicznego, niezawodnego i bezpiecznego systemu automatyzacji sieci dystrybucyjnej. Zapewnia widoczność i kontrolę nad całą siecią. W czasie burzy, gdy drzewa łamią się, opadając na linie energetyczne, zdolność do wykrywania, lokalizowania i separowania miejsc awarii pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze, ograniczyć czas przerw w dostawie energii, a nawet ratuje ludzkie życie.

Znakomite rozwiązanie GridLink firmy Tait wnosi wysoką wartością biznesową do działalności klientów, zapewniając bezpieczną, niezawodną łączność głosową i transmisję danych w krytycznych zastosowaniach.

Korzyści ze zdalnego zarządzania zasobami i ograniczenia liczby wyjazdów dzięki zastosowaniu rozwiązania Tait GridLink możesz obliczyć z uwzględnieniem własnych danych za pomocą naszego kalkulatora korzyści z wykrywania i lokalizacji usterek oraz przywracania sprawności usług (W jęz. angielskim).

Schemat rozwiązania

DMR/Użyteczności

DMR/Użyteczności

Na tym interaktywnym schemacie sprawdzisz, jak mógłby wyglądać Twój system łączności do zastosowań krytycznych (W jęz. angielskim)