Większa wydajność pracy dzięki Tait GridLink

Systemy naziemnej radiowej łączności mobilnej (LMR) mają zasadnicze znaczenie w sytuacjach kryzysowych, ale czy i jak przedsiębiorstwo użyteczności publicznej może je ekonomicznie wykorzystać w codziennej pracy?

Operatorzy sieci dystrybucyjnych jako największy problem jednogłośnie wskazują zarządzanie kosztami operacyjnymi. Już samo zaplanowanie budżetu operacyjnego na rok z góry jest nie lada wyzwaniem. A jeśli do tych trudności dodamy problemy wynikające ze starzenia się infrastruktury, anomalie pogodowe i nieplanowane naprawy, to okaże się, że praktycznie codziennie flota pojazdów serwisowych musi wyruszać w teren, by utrzymać sieć w należytym stanie technicznym, modernizować ją i zbierać dane o jej funkcjonowaniu.

Oto kilka liczb i faktów, które warto przemyśleć:

Typowa sieć dystrybucji energii elektrycznej w USA może zawierać 2 000 baterii kondensatorów służących do kompensacji spadków napięcia związanych z wysoką temperaturą otoczenia i/lub planowanymi zmianami stanu. Cztery razy w roku każda bateria wymaga ręcznego przełączania przez pracowników. Średnio jeden wyjazd serwisowy kosztuje operatora 500 USD.

2 000 baterii kondensatorów

x cztery wizyty rocznie

x 500 USD za wizytę

= 4 miliony USD rocznie w kosztach operacyjnych

A teraz wyobraźmy sobie, że zamieniamy te 4 miliony dolarów kosztu rocznie na inwestycje w modernizację infrastruktury lub inne obszary działalności firmy. Wystarczy wykorzystać zdolność sieci głosowej DMR Tier III do transmisji danych, by realizować te operacje przełączania całkowicie zdalnie, ze sterowni. Oczywiście nie obędzie się zupełnie bez kosztów — w każdej baterii kondensatorów trzeba będzie zainstalować terminal danych. Ale jeśli przyjąć, że jeden taki terminal kosztuje 1000 USD, to zwróci się on już po dwóch zaoszczędzonych wyjazdach serwisowych. Zatem po zaledwie sześciu miesiącach cała inwestycja zwróci się, a firma zacznie bezpośrednio oszczędzać na kosztach operacyjnych.

Co więcej, nie trzeba inwestować od razu w modernizację wszystkich baterii kondensatorów. Szczególnie atrakcyjnie przedstawia się wariant, w którym firma najpierw instaluje terminale w trudno dostępnych bateriach, ponieważ koszty dojazdów do nich są największe. Taka inwestycja szybko przyniesie duże oszczędności, które z kolei można przeznaczyć na finansowanie terminali w pozostałych bateriach kondensatorów.

W powyższym przykładzie przyjęto średni koszt wyjazdu na poziomie 500 USD. Jednak w zależności od warunków geograficznych, odległości i pogody dojazdy do niektórych baterii mogą kosztować dwa razy lub wielokrotnie więcej. Stosunkowo bezpiecznie można przyjąć, że około 10% baterii kondensatorów należeć będzie do tej kategorii "trudno dostępnych".

Policzmy:

200 trudno dostępnych baterii

x cztery wizyty rocznie

x 1000 USD za dojazdy rocznie

= 800 000 USD oszczędności na kosztach operacyjnych rocznie

200 trudno dostępnych baterii

x 1000 USD za terminal do każdej z nich

= inwestycja 200 000 USD

800 000 USD oszczędności na kosztach operacyjnych

- inwestycja 200 000 USD

= 600 000 USD dostępne na inwestycje w kolejnych 600 terminali

Korzyści ze zdalnego zarządzania zasobami i ograniczenia liczby wyjazdów dzięki zastosowaniu rozwiązania Tait GridLink możesz obliczyć z uwzględnieniem własnych danych za pomocą naszego kalkulatora korzyści ze zdalnego zarządzania zasobami (W jęz. angielskim).

Schemat rozwiązania

DMR/Użyteczności

DMR/Użyteczności

Na tym interaktywnym schemacie sprawdzisz, jak mógłby wyglądać Twój system łączności do zastosowań krytycznych (W jęz. angielskim)