Jedna sieć do łączności głosowej i SCADA

W rozwiązaniach tradycyjnych łączność głosową i przesyłanie danych realizuje się w odrębnych sieciach. Operatorzy sieci akceptowali takie dublowanie infrastruktury i związane z nim koszty ze względu na brak alternatywy oraz etapowy charakter rozbudowy systemów komunikacyjnych.

Skuteczność każdego rozwiązania do automatyzacji sieci dystrybucyjnej zależy od niezawodności łączy komunikacyjnych między urządzeniami a centralnym systemem SCADA. Inteligencja nowoczesnych, całkowicie cyfrowych systemów trunkingowych opartych na wielodostępie TDMA, które są zdolne do niezawodnego zarządzania swoimi zasobami, jest kluczem do realizacji zintegrowanych sieci głosowych/SCADA do zastosowań krytycznych. Fundamentem rozwiązania Tait GridLink jest platforma radiowa Tait DMR Tier III, która udostępnia niezwykle niezawodne i odporne połączenia odpowiednie do realizacji newralgicznej łączności głosowej i pakietowej transmisji danych.

Efekt podwojenia przepustowości uzyskiwany dzięki wielodostępowi TDMA z podziałem na 2 szczeliny czasowe w połączeniu z zarządzaniem zasobami trunkingowymi otwiera przed operatorami sieci szereg nowych możliwości:

  • Priorytetowe przydzielanie zasobów sieci do obsługi ruchu głosowego lub SCADA.
  • Rezerwowanie kanałów dla danych głosowych lub SCADA, tak aby dynamiczne zmiany obciążenia sieci nie wpływały na jakość usług o newralgicznym znaczeniu.
  • Wymuszone zarządzanie kolejkami połączeń z uwzględnieniem priorytetów i obciążenia sieci — nieosiągalne w sieciach DMR Tier II lub opartych na równoważnych technologiach.

Jak działa Tait GridLink?

Jak działa Tait GridLink?

Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć (W jęz. angielskim)

  1. Dane SCADA są przekazywane z aplikacji sterującej do routera GridLink znajdującego się w węźle DMR, a następnie przesyłane są za pośrednictwem stacji bazowych DMR do terminali GridLink w stacjach terenowych.
  2. Terminale GridLink przekazują dane do jednostek RTU/IED w stacjach terenowych i w razie potrzeby oczekują na potwierdzenie.
  3. W razie wystąpienia zakłóceń radiowych lub uszkodzenia danych system GridLink automatycznie ponawia transmisję wiadomości, realizując w ten sposób wysoce niezawodną komunikację SCADA.
  4. W jednej sieci można skonfigurować ponad 50 000 terminali danych GridLink (faktyczny limit zależy od dostępności kanałów). Liczba jednostek RTU w stacjach terenowych i powiązanych terminali SCADA GridLink obsługiwanych w jednym logicznym kanale DMR zależy od kilku czynników, w tym od liczby stacji terenowych i częstotliwości, z jaką sprawdzany jest status. W systemach, w których kontrole integralności stacji terenowych przeprowadzane są co 5 minut, w jednym kanale logicznym może być obsługiwanych 40 stacji terenowych. Liczby te podano przy założeniu, że pełne wykorzystanie zasobów nie będzie miało wpływu na obsługę połączeń głosowych i czasy odpowiedzi w systemie SCADA.
  5. Polecenia operatora są przesyłane, wykonywane i potwierdzane w czasie poniżej 1,5 sekundy, zarówno w normalnych warunkach eksploatacyjnych, jak i w czasie burz.

Schemat rozwiązania

DMR/Użyteczności

DMR/Użyteczności

Na tym interaktywnym schemacie sprawdzisz, jak mógłby wyglądać Twój system łączności do zastosowań krytycznych (W jęz. angielskim)