Tait GridLink: automatyzacja sieci dystrybucyjnej w oparciu o rozległą sieć łączności radiowej

Pełna widoczność sieci radykalnie ogranicza liczbę niepotrzebnych wyjazdów serwisowych.

Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej doceniają korzyści z automatyzacji sieci dystrybucyjnej, takie jak większa efektywność, optymalizacja reakcji na incydenty i ograniczenie przestojów. W nowocześnie zarządzanych firmach tego typu obecna jest także świadomość, że wszystkie powyższe korzyści biznesowe można uzyskać w skali całej sieci i w bardzo efektywny sposób w oparciu o radiową sieć DMR na platformie technicznej Tait.

DMR na platformie technicznej TaitKliknij na zdjęcie, aby powiększyć (W jęz. angielskim)

Choć korzyści z automatyzacji sieci dystrybucyjnej są oczywiste, jest ona rzadko stosowana na terenach wiejskich i podmiejskich ze względu na wysoki koszt instalacji rozwiązań przewodowych, np. światłowodowych. Z kolei sieci komórkowe nie pokrywają w stu procentach obszarów słabo zaludnionych i nie są wystarczająco niezawodne w sytuacjach zagrożenia lub w złych warunkach atmosferycznych. Dlatego, aby wdrażać automatyzację sieci dystrybucyjnej na rozległych obszarach, przedsiębiorstwa energetyczne potrzebują ekonomicznego medium o dużym zasięgu i niezawodności odpowiedniej do zastosowań o newralgicznym znaczeniu.

Tait Gridlink spełnia oba te kryteria. W tym innowacyjnym rozwiązaniu zastosowano trunkingową sieć DMR zapewniającą niezawodną komunikację głosową i transmisję danych. Sieć taka umożliwia niezawodne pokrycie dużego obszaru bardzo niskim kosztem i jest z natury odporna na awarie i zakłócenia.

Tait GridLink w jednej niezawodnej sieci radiowej przesyła zarówno rozmowy pracowników, jak i dane z systemów automatyzacji sieci. To inteligentne rozwiązanie wybierane jest przez operatorów niektórych z największych sieci dystrybucyjnych na świecie.

Oblicz wymierne korzyści, jakie Tait GridLink może przynieść Twojemu przedsiębiorstwu, korzystając z naszego oryginalnego kalkulatora korzyści (po angielsku).

Korzyści biznesowe

Jedna sieć do newralgicznej łączności głosowej i przesyłania danych między urządzeniami (M2M) Modernizując swoją sieć głosową, warto wybierać platformę łączności głosowej do zastosowań krytycznych, która będzie jednocześnie wspierać automatyzację sieci dystrybucyjnej na rozległych terenach. Unifikacja newralgicznej komunikacji w oparciu o platformę DMR firmy Tait przynosi oszczędności w dziedzinie infrastruktury sieciowej i zmniejsza pracochłonność konserwacji technicznej. Więcej informacji o sieci Tait do łączności głosowej i przesyłania danych Konkretny, mierzalny wzrost wydajności pracy Lepsza widoczność sieci dystrybucyjnej umożliwia szybkie lokalizowanie i eliminowanie usterek bez interwencji serwisowej na miejscu. W praktyce oznacza to mniej wyjazdów ekip serwisowych, a także możliwość precyzyjnego skierowania ekipy we właściwe miejsce, gdy problemu nie uda się rozwiązać zdalnie. Nasz oryginalny kalkulator zwrotu z inwestycji (ROI) pomaga w ilościowej ocenie korzyści, jakie może przynieść inwestycja w sieć DMR Tier III i rozwiązanie GridLink. Więcej informacji o korzystnym wpływie rozwiązania GridLink na wydajność pracy Większa niezawodność i odporność sieci dystrybucyjnej GridLink zapewnia zarządcom sieci lepszą widoczność zasobów i ułatwia zarządzanie nimi, a przez to pomaga przewidywać awarie i przyczynia się do zwiększenia niezawodności i odporności całego systemu dystrybucji. Lepsza widoczność przełoży się na bardziej korzystne wartości wskaźników SAIDI i CAIDI, wyższą jakość obsługi klientów i redukcję kosztów operacyjnych. Więcej informacji o niezawodności sieci dystrybucyjnej Optymalizacja sieci i oszczędność energii Inteligentne sterowanie siecią energetyczną umożliwia operatorom równoważenie obciążenia, optymalizację wskaźnika Volt/VAR i integrację źródeł energii odnawialnej. Wszystko to zaś przyczynia się do zwiększenia efektywności dostarczania energii. Usprawnione zarządzanie obciążeniem sprzyja przewidywalnej eksploatacji zasobów i pomaga uniknąć przedwczesnych awarii i wymian. Więcej informacji o optymalizacji sieci

Schemat rozwiązania

DMR/Użyteczności

DMR/Użyteczności

Na tym interaktywnym schemacie sprawdzisz, jak mógłby wyglądać Twój system łączności do zastosowań krytycznych (W jęz. angielskim)