Policja w Nowej Zelandii

Klient

Nowozelandzka Policja (NZP) zatrudnia ponad 10 000 osób w całym kraju i stosuje różnorodne rodzaje pojazdów do pełnienia służby na olbrzymim obszarze, obejmującym różne rodzaje terenu.

Sytuacja

Sieć radiowa NZP wymagała unowocześnienia, z przestarzałej, konwencjonalnej sieci analogowej do trunkingowego rozwiązania cyfrowego, jednocześnie umożliwiając Policji skuteczne wykonywanie pracy.

NZP musi zawsze mieć możliwość komunikacji z dostawcami usług ratunkowych i innymi agencjami rządowymi, przez co wprowadzenie nowego, bezpiecznego systemu radiowego wymagało dużej ilości pracy, zarówno w kwestii planowania, jak i wdrożenia. Konieczna była nie tylko wymiana radioodbiorników używanych przez policjantów, ale też podstawowych urządzeń obsługujących sieć radiową NZP w całym kraju.

Sieć składała się z 250-300 różnorodnych lokalizacji VHF w paśmie 70MHz (490 MHz UHF w miastach), które należało zamienić na podobną ilość trunkingowych stacji 140 MHz i trunkingowych placówek 490MHz w miastach. Wiele z tych placówek położonych jest w miejscach względnie niedostępnych, wskutek czego ważne było zaplanowanie instalacji oraz możliwość zdalnego monitorowania TB9100.

Reakcja

Grupa robocza składająca się z Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, Służb Celnych, Komisji Służb Państwowych, Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego i Rybołówstwa oraz innych organów wcześniej wybrała standard P25, zgodnie z Rządowym Planem Interoperacyjności, jako najodpowiedniejszy dla Nowej Zelandii.

Poczynając od wymiany nadal stosowanej sieci analogowej na trunkingową sieć TaitNet P25 w centrach głównych miast, NZP stopniowo rozciągała swoją sieć na cały kraj. Radiostacje cyfrowe Tait Communications P25 mogą z powodzeniem komunikować się w trybie analogowym, dzięki czemu NZP mogła dokonać migracji do trybu cyfrowego w odpowiadającym jej tempie.

W całym kraju specjalistyczne grupy NZP z powodzeniem zakończyły migrację do nowej sieci cyfrowej pod koniec 2008 roku. Region Wellington był pierwszym, w którym wprowadzono bezpieczne radio cyfrowe w czerwcu 2009, a do końca 2010, to samo rozwiązanie wprowadzono w Canterbury i Auckland.

Wynik

Nowa sieć NZP jest prosta i otwarta; zastosowano elementy gotowe, co obniżyło koszty i ułatwiło wsparcie. Zarządzanie projektem oraz usługi Tait Communications zapewniły synchronizację kamieni milowych oraz maksymalizację stopy zwrotu z inwestycji.

Nowa, zaszyfrowana trunkingowa sieć cyfrowa oznacza, iż niemożliwe jest zastosowanie skanerów w celu odkrycia zamiarów lub lokalizacji policjantów w terenie. Rozwiązanie to zwiększa nie tylko bezpieczeństwo funkcjonariuszy, ale też bezpieczeństwo i niezawodność radiowej sieci komunikacyjnej NZP, jak również elastyczność specjalnych operacji policyjnych. Bezpieczeństwem można również lepiej zarządzać, dzięki zaawansowanemu szyfrowaniu TP9155/60 i TM9155s.

Nowe radioodbiorniki przenośne APCO P25 są solidniejsze, niż stare radia NZP i oferują lepszą jakość dźwięku przy mniejszej ilości zakłóceń. Urządzenia przenośne obejmują TP9155s oraz TP9160s z bateriami iskrobezpiecznymi, inteligentnym zarządzaniem energią oraz różnorodnymi akcesoriami. Radioodbiorniki mobilne TM9155 zainstalowane w radiowozach i na motocyklach policyjnych posiadają mieszankę zdalnych, stałych i ręcznych głowic kontrolnych. Radia przenośne i mobilne dzielą ten sam interfejs, dzięki czemu są łatwe w użyciu.

Pobierz Case Study jako PDF - 80KB (Angielski)

Inny klient

Dublin Bus

Dublin Bus

Dublin Bus świadczy usługi w Mieście i Hrabstwie Dublin (922 km2), przy czym niektóre kursy sięgają sąsiadujących hrabstw Meath, Kildare i Wicklow.

Czytaj więcej…

Basin Electric Power Cooperative, USA

Basin Electric Power Cooperative

Basin Electric jest jedną z największych spółek zajmujących się wytwarzaniem i przesyłaniem (G&T) energii elektrycznej w Stanach Zjednoczonych.

Czytaj więcej…