Dublin Bus

Klient

Dublin Bus świadczy usługi w Mieście i Hrabstwie Dublin (922 km2), przy czym niektóre kursy sięgają sąsiadujących hrabstw Meath, Kildare i Wicklow. Pojazdy świadczą usługi transportowe dla populacji 1,5 miliona osób, przy czym ich liczba sięga 1 100, na 220 głównie promienistych trasach w obrębie miasta. Flota Dublin Bus składa się głównie z autobusów piętrowych i przewozi 150 milionów pasażerów rocznie.

Sytuacja

Dublin Bus obsługuje wiele kursów, które zaczynają lub kończą się w mieście, lub też je przecinają, dlatego też natężenie ruchu jest istotnym problemem. Organizacja wymaga rozwiązania komunikacyjnego, które pomoże zagwarantować, iż autobusy poruszają się zgodnie z rozkładem, lub z minimalnymi odchyleniami. Podstawowym celem projektu było wdrożenie systemu wyświetlania w czasie rzeczywistym oraz sterowania, umożliwiającego inspektorom udoskonalenie jakości usług.

W przeszłości Dublin Bus kładł nacisk na zapewnienie, iż pojazdy rozpoczynają i kończą kursy zgodnie z rozkładem, jednak nie zawsze mógł śledzić punktualność na pośrednich etapach podróży. Organizacja musiała mieć możliwość rejestracji danych pozwalających upewnić się, iż pojazdy stale dojeżdżają na czas do wszystkich przystanków na trasie.

Jednocześnie, pasażerowie musieli planować podróż na podstawie rozkładów oferujących jedynie informacje historyczne. Dublin Bus chciał zaoferować swoim klientom dostęp do aktualnych rozkładów jazdy w czasie rzeczywistym jeszcze zanim wyjdą oni z domów, oraz na przystankach, jak również zapewnić, iż pasażerowie znajdujący się w pojazdach będą wiedzieć, jaki jest następny przystanek.

Reakcja

Organizacja zaczęła udoskonalać komunikację między dyspozytorami a kierowcami od zainstalowania w sześciu placówkach trunkingowego systemu radiowego TaitNet 1327, obsługującego głównie połączenia głosowe. Radionadajniki mobilne Tait zainstalowano też w autobusach i centrach kontrolnych, natomiast nadzorców i personel konserwujący wyposażono w 100 radionadajników przenośnych Tait.

Następnie Dublin Bus rozpoczął wprowadzanie systemu Automatycznej Lokalizacji Pojazdów (AVL) w całej flocie. System AVL udało się wdrożyć z wykorzystaniem bieżącej infrastruktury MPT z systemem TaitNet Data (TNDS), poprzez dodanie pięciu dodatkowych kanałów TDMA do przesyłania danych z zapytaniami o pozycję.

Placówki zaprojektowano pod kątem automatycznych aktualizacji pozycji poprzez zapytania wysyłane co 30 sekund, przez te same radia, które obsługują komunikację głosową. Wysoce wydajne przełączanie radia Tait sprawia, iż dzieje się to z prędkością niezauważalną dla kierowców. Dodatkowo, infrastruktura wyposażona jest w możliwość dynamicznego rozszerzenia frame linked, zapewniającą, iż większe od przewidywanych natężenie ruchu radiowego nie zakłóci przepływu danych.

Od tego czasu radionadajniki mobilne Tait TM8235 zastąpiły wcześniej stosowane T2030, z uwagi na lepszą wydajność w zakresie danych i możliwość komunikacji przez MAP27 z pokładowym INIT COPILOT. Co ważne, podczas etapowego wprowadzania TM8235, kierowcy mogli nadal stosować radioodbiornik T2030 do utrzymania kontaktu głosowego z nadzorcami i kontrolerami.

Wraz z TM8235, firma Tait  wprowadziła również programowanie tylnego portu, umożliwiające aktualizacje oprogramowania pokładowego poprzez sieć bezprzewodową LAN. Poprzednio aktualizacja oprogramowania urządzeń znajdujących się w autobusach, np. radioodbiorników, wymagała od Dublin Bus kosztownego i czasochłonnego sprowadzenia całej floty do warsztatów, celem aktualizacji ręcznej.

Wynik

Dublin Bus wprowadził system AVL w postaci pilotażowej na jednej ze swoich tras, później planowane jest wprowadzenie go w obrębie całego miasta. Dane uzyskane z AVL umożliwią firmie zaplanowanie struktury tras, udoskonalenie usług w razie potrzeby, oraz przekazywanie pasażerom informacji w czasie rzeczywistym.

Pobierz Case Study jako PDF - 150KB (Angielski)

Inny klient

Policja w Nowej Zelandii

Policja w Nowej Zelandii

Nowozelandzka Policja (NZP) zatrudnia ponad 10 000 osób w całym kraju i stosuje różnorodne rodzaje pojazdów do pełnienia służby na olbrzymim obszarze, obejmującym różne rodzaje terenu.

Czytaj więcej…

Basin Electric Power Cooperative, USA

Basin Electric Power Cooperative

Basin Electric jest jedną z największych spółek zajmujących się wytwarzaniem i przesyłaniem (G&T) energii elektrycznej w Stanach Zjednoczonych.

Czytaj więcej…